Obec Býchory
Obec Býchory

Zámek

21.4.1829 - koupil panství kolínské od královské komory Jakub Veith a své nové sídlo si postavil nedaleko vsi Býchory


13.5.1833 - zdědil Býchory Václav Veith, syn Jakuba Veitha


1853 - jménem dědiců panství spravoval c.k. setník Skrzeszevki, manžel Karoliny Veithové, dcery Václava Veitha


1862 - panství koupil hospodářský rada a průkopník zemědělského pokroku FRANTIŠEK HORSKÝ, (později rytíř z Horskýsfeldu). Panství doznalo významných hospodářských proměn. Roku 1865 dal F.Horský postavit nové sídlo vedle Veithova zámku",které nazval"Horskýsfeld". Zámek byl podobný zámku Miramare v Terstu v Itálii, který dal pro císařovnu Alžbětu postavit arcivévoda Maxmilián v roce 1856, když tu byl místodržitelem a také se zámek výrazně podobá zámku Hluboká nad Vltavou.

Pro srovnání zámek Hluboká nad Vltavou, zámek Miramar v Terstu a zámek v Býchorech

Hluboká a Miramare

 Býchory


6.4.1877 rytíř Horský zemřel, dědictví spravoval jménem ostatních dědiců Hans von Berlepsch, ovdovělý manžel Horského dcery Terezie a po té i manžel její sestry Adeliny


1891 vedl dědictví Karel Kampf, manžel Pauliny Horské


1893 převzal vedení hospodářství Jan Pitner


1894 převzal hospodářství Adolf Eduard František Richter, syn dcery Františka Horského Julie
27.12.1896 Marie, hraběnka Hohenlohe-Schillingsf"urst se stala jako desetiletá majitelkou zámku zásluhou svého otce. Mělo to později být její věno. Avšak ...


1897 dědicem panství otec hraběnky Marie kníže Philipp Ernst Maria Hohenlohe- Schillingsf"urst, majitel panství Poděbrady, major pruské armády, syn německého kancléře a pruského ministerského předsedy v létech 1894-1900


3.3.1904 koupil panství mistr českých houslí Jan Kubelík


1916 - koupili zámek a panství rovným dílem manželé Eugen a Johana Tauberovi


31.12.1936 - prodal Eugen Tauber svoji polovinu rovným dílem své dceři JUDr.Gizele, provdané Berendové a synu Vilémovi


18.3.1939 - Celé panství kupují rovným dílem manželé Dominik a Božena Čiperovi . Dominik Čipera byl generálním ředitelem Baťových závodů ve Zlíně, od 1.12.1938 ministrem veřejných prací do 19.1.1942. Přesto podle směrnic Říšského protektora pro Čechy a Moravu o židovském majetku tato koupě poznamenánav roce 1940 jako neplatná. O rok později neplatnost koupě byla vymazána.


5.6. 1941 - se stal tehdy ještě nezletilý Jan Čipera novým vlastníkem panství . Přesto 21.6.roku 1943 byla na panství zavedena vnucená správa


1945 - Nad statkem byla zavedena národní správa, která byla záhy zrušena a statku se ujal opět Jan Čipera

květen 1948 - znárodněn statek včetně zámku, lesů i pily. Zemědělské pozemky zčásti rozděleny v rámci pozemkové reformy, ze zbytku vytvořen státní statek, později začleněný do nově založeného jednotného zemědělského družstva koncem roku 1951 ve fázi přípravy a definitivně v roce 1952. Lesy s pilou převzaly státní lesy, zámek převeden na Československý stát - ONV v Kolíně z majetku státu v národní správě


17.10.1949 - otevřena v zámku Ústřední dělnická škola pro chemický průmysl.


1950 - 1951 - Chemické závody daly zbourat staré budovy v okolí zámku a nechaly postavit nové budovy pro školní a vzdělávací účely

1956 - Ukončena činnost "chemické" školy

1.9.1957 - do zámku přestěhován Okresní dětský domov z Kolína, původně sirotčinec v Kolíně, založený roku 1896, a v části pak rozšířená zdejší národní škola na úplnou osmiletou střední školu


1.9.1960 - Okresní dětský domov a Osmiletá střední škola spojeny do jednoho zařízení s názvem"Základní devítiletá škola s internátem " (ZDŠI)


1.1.1973 - Provedena změna názvu a postupně i náplně činnosti ZDŠI na "Dětský výchovný ústav" (DVÚ) s tím, že škola pro děti školního obvodu zůstala součástí tohoto ústavu. Po více než dvaceti letech DVÚ "vrácen" název "Dětský domov .."s dovětkem“ "se školou"

Po roce 1989 - Po přijetí restitučních zákonů byly vraceny majetky "znárodněné" po 25.2.1948 dřívějším majitelům, což se týkalo i dřívějšího majetku Jana Čipery. Pouze tam, kde byl majetek užíván v zákoně vyjmenovanými účely a nebo podle zákona se takový majetek nevracel, bylo tímto zákonem řešeno nakládání s takovým majetkem. DVÚ náleželo také podle zmíněného zákona k těm , které byl staronový majitel po dobu 10 let za příslušný nájem povinnen trpět v dosavadních prostorech. To se týkalo i zámku.

1.9.1990 - se škola přestěhovala do přístavby dosavadní školy v obci Základní škola, se tím osamostatnila a využila nově pro ni postavených prostor. Jejich stavba trvala 4 roky a o rok později byla dokončena zde též tělocvična. V zámku zůstala již jen školní jídelna neboť na tu se jaksi opomělo.


1.4.2001 - Opustil prostory zámku i Dětský výchovný ústav, který se přestěhoval do nově upravených a zvětšených prostorů dřívější Mateřské školy v obci

prosinec 2002 - Skončila provoz v zámku Školní jídelna , která se přemístila do dalších nových prostorů základní školy za přispění fondů Evropské unie. A také dříve zde uvolněné prostory pro vedení firmy "HERA - Správa lesů a statku Ing. Jana Čipery " byly opuštěny, neboť vedení se přestěhovalo na zdejší pilu. Takto zámek zůstal úplně prázdný na pospas různým "rušivým " živlům, které celý objekt pomalu ničily. Rovněž i park okolo zámku doznal za tuto dobu celé řady změn, ale nikoli k lepšímu.


konec roku 2006 - přišla do obce zpráva, že se uskutečnil záměr dosavadního majitele prodat celý zámek stejně jako již dříve původně k zámku náležející pilu. Novým majitelem se podle dostupných informací stala snost Elitprofit spol. s r.o. , sídlem Praha, která po úpravách zde chce provozovat své aktivity, o kterých mají být zdejší občané v krátké době poměrně podrobně informováni.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Geoportál

geoportál

Katastr nemovitostí

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
sobota 25. 5. déšť 23/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 25/13 °C
pondělí 27. 5. déšť 25/14 °C